Periaatteemme
Hinnoittelumme on jatkuvasti kilpailukykyinen ja rehti. Toimitusmäärät vaikuttavat hintaan.

Tilauksen saavuttua lähetämme sähköpostiinne tilausvahvistuksen, josta ilmenee tilaamanne tuotteen määrä, maksuerien määrä sekä nettotoimitushinta.
Myyntihintamme ovat aina samat tilattaessa heti tai tarjouspyynnön kautta.

Toimitusehdot
TUOTTEEN TOIMITUS
Toimitusaikaan vaikuttaa asiakkan tarve ja tilauskanta. Pyrimme toimittamaan kaikki tilaukset mahdollisimman nopeasti.
Tuotteita toimitetaan ainoastaan Suomen alueelle (pääasiallisesti niille paikkakunnille, joiden postinumero löytyy tarjous/tilauslomakkeelta).

TUOTTEEN HINTA, MAKSUTAPA JA -AIKA.
Myytävien tuotteiden hinnat sisältävät toimituskulut asiakkaalle. Tuotteiden hinnat ovat tuotteen toimituspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisia. Maksuaika kymmenen päivää toimituksesta. Tuotteen hinta sisältää arvonlisäveron.

Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Maksumuistutuksesta veloitetaan käsittelykulut. Viivästyneelle määrälle peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

MUUT EHDOT
Lähetettyänne nettitilauksen saatte sähköpostitse vahvistuksen siitä, että tilauksenne on tullut perille. Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilla. Sitova sopimus syntyy kun asiakas on jättänyt yksilöidyn tilauksen.

Asiakkaan on tilausta tehdessään ilmoitettava nimensä, henkilötunnuksensa, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Yritysasiakkaan tulee ilmoittaa yhteisötunnuksensa. Toimitusehtona on se, että asiakas on luottokelpoinen. Tilaajan on oltava 18 vuotta täyttänyt.
Toimitusosoitteeksi voidaan valita myös maksajasta riippumaton osoite.

VOIMASSAOLO
Asiakas sitoutuu tilausta tehtäessä voimassa oleviin toimitusehtoihin. Myyjällä on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja julkaisemalla uudet toimitusehdot Polttis.fi:n www-sivuilla.

Toimitus omilla säiliöautoilla niille paikkakunnille joiden postinumero löytyy tarjous/ tilaussivuilta. Muille alueille teemme erillisen tarjouksen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Tilatessanne tuotteita netin kautta, annatte meille luvan tallentaa henkilötietonne samalla tavalla kuin postimyyntitilausta tehdessänne. Tiedot tallennetaan, jotta voisimme toimittaa teille tilaamanne tuotteet ja ottaa teihin yhteyttä tarvittaessa. Tietojanne ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle.

OMISTUSOIKEUS
Tuotteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun asiakas on kokonaisuudessaan maksanut kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet.

Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy kun tavara on toimitusehtojen mukaisesti asetettu asiakkaan käytettäväksi.

TUOTTEEN VIRHE, VAIHTO JA PALAUTUS
Asiakkaan on tarkistettava hänelle toimitettu tuote välittömästi ja ilmoitettava virheistä ja puutteista kahdeksan päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen sekä tuotteen, ellei Myyjä ole kymmenen (10) päivän kuluessa tuotteen toimituksesta tai siitä päivästä lukien kun tuote on asetettu toimitusehtojen mukaisesti asiakkaan käytettäväksi, vastaanottanut asiakkaan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen tai tuotteen virheellisyys.

Mikäli toimituksessa tai tuotteessa on virhe ja mikäli asiakas on reklamoinut tästä näissä ehdoissa tarkoitetulla tavalla, on Myyjällä oikeus valintansa mukaan, joko:

a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe
b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote
c) korvata asiakkaalle asiakkaan virheellisistä tuotteista maksama kauppahinta

Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen tai toimituksen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä asiakkaalla ole tämän perusteella oikeutta muuhun korvaukseen. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka asiakas mahdollisesti kärsii tuotteen tai toimituksen virheellisyyden johdosta.

FORCE MAJEURE
Tavaran toimittaja ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen tai energian jakelun häiriintymisestä, työselkkauksesta tai muusta vastaavasta Myyjän tai sen hankkijoiden toimintaa vaikeuttavasta tai toiminnan estävästä seikasta johtuen.

Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus koskien muita kuin kuluttaja-asiakkaita
Myyjän:n vastuu asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta rajoittuu toimitusehtojen mukaiseen korvaukseen. Joka tapauksessa Myyjän:n korvausvastuun enimmäismäärä on asiakkaan tuotteesta maksama kauppahinta.

Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Myyjällä:llä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttaja-asiakkaita koskevien riitojen käsittelypaikka määräytyy kuluttajansuojalain mukaan.